#00a89c
1
0
190

Ple i sessions plenàries

Ple i sessions plenàries

El Ple de l'Ajuntament és el màxim òrgan de govern en l'Administració Municipal. El Ple està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde. Les principals funcions de les sessions plenàries són el control i la fiscalització de l'òrgan executiu representat per l'Alcalde i la Junta de Govern Local així com l'alta adreça de l'Ajuntament, fixant les grans línies d'actuació de l'organització.

Les sessions plenàries ordinàries tenen lloc l'últim dijous dels mesos de febrer, maig, agost i novembre a les 20.00 hores en el Saló de Plens del Consistori. Els integrants del Ple de l'Ajuntament de Culla són els següents:

Grup Popular de l'Ajuntament de Culla:
Sr. Víctor Fabregat Tena. Alcalde-President de l'Ajuntament de Culla. Àrea de turisme i contractacions.
Sr. Heredio Bellés Sales. 1º Tinent d'Alcalde i tresorer. Regidor delegat de l'àrea d'obres.
Sra. Pilar Moliner Traver. 2º Tinent d'Alcalde. Regidor delegada de l'àrea de festes, cultura i tradicions.
Sra. Marisol Bellés Bellés. Regidor delegada de l'àrea de serveis a la ciutadania i benestar social.
Sr. Andrés Borrás Albert. Regidor delegat de l'àrea d'agricultura, ramaderia, comerç i medi ambient.
Sr. Luís Moliner Traver. Regidor delegat de l'àrea d'educació, joventut i esports.
Sr. Sergio Fabregat Tena. Regidor delegat de l'àrea d'infraestructures i patrimoni.