#
13
0
16

Corporació municipal

Corporació municipal

Alcalde:
Sr. Víctor Fabregat Tena. Alcalde-President de l'Ajuntament de Culla. Àrea de turisme i contractacions. (PP)

Regidors:
Sr. Heredio Bellés Sales. 1º Tinent d'Alcalde i tresorer. Regidor delegat de l'àrea d'obres. (PP)
Sra. Pilar Moliner Traver. 2º Tinent d'Alcalde. Regidor delegada de l'àrea de festes, cultura i tradicions. (PP)
Sra. Marisol Bellés Bellés. Regidor delegada de l'àrea de serveis a la ciutadania i benestar social. (PP)
Sr. Andrés Borrás Albert. Regidor delegat de l'àrea d'agricultura, ramaderia, comerç i medi ambient. (PP)
Sr. Luís Moliner Traver. Regidor delegat de l'àrea d'educació, joventut i deportes. (PP)
Sr. Sergio Fabregat Tena. Regidor delegat de l'àrea d'infraestructures i patrimoni. (PP)